mysterieweg
 
 

M: 06 39172210

hedwig@mysterieweg.nl

Werkwijze

Mensen te helpen bij het hervinden van psychisch evenwicht beschouw ik als een mooie taak. Ik zie het leven als een scholingsweg, een oefenweg, waarbij we bij herhaling voor uitdagingen en beproevingen komen te staan.

Deze balansverstoringen, maken het ons mogelijk om het inzicht in onszelf te vergroten, ons gevoelsleven evenwichtiger te laten worden en ons handelen bewuster te laten plaatsvinden.

Intake

Bij een eerste ontmoeting is er na het invullen van enkele administratieve gegevens, ruimte voor ontmoeting. Wat zijn uw zorgen van dat moment? Op welk moment in uw levensloop ervaart u moeilijkheden en hoe werkt dit uit in uw omgeving? Hieraan wil ik, met uw goedvinden, graag tijd besteden bij de intake.

Angst, spanningen, verdriet, onmacht, stress, een depressieve stemming e.d. komen ook vaak lichamelijk tot uiting. M.b.v. een korte vragenlijst is hier snel zicht op te krijgen. Het formuleren van een probleemstelling is naast de kennismaking doel van de intake.

Vervolgesprekken

Nadat indrukken van het eerste gesprek tijd hebben gekregen om na te werken en inspiratie m.b.t. een te bereiken doel kan zijn opgedaan, bepaalt u waarbij u ondersteuning wilt.

Welke thematiek wilt u aan de orde stellen? Welke koers wilt u uitzetten en zien te houden? Daar wordt gezamenlijk naar gekeken en ook naar wat er goed gaat en naar wat uw sterke kanten zijn.

Ik ondersteun u bij het voeren van een eigen regie en help u bij de formulering van een doelstelling en plan van aanpak. Misschien zoekt u rust en wilt u dingen van u af praten. Mogelijk wilt u andere vaardigheden leren of oefeningen doen die passend zijn om uw probleem te leren oplossen of om ermee te leren omgaan.

Vanuit de psychologie zijn er verschillende invalshoeken om met levensvragen om te gaan en ik kan helpen, denken, voelen en willen te veranderen. Soms reik ik u gerichte oefeningen aan, kunst- en literatuurwerken, of een specifiek idee dat ik vind passen bij uw situatie.

Gespreksonderwerpen

In principe kunt u met allerlei individuele vragen bij mij terecht en als ik denk dat andere expertise nodig of gewenst is zal ik u advies geven / doorverwijzen. Mogelijke samenwerking met andere disciplines maakt dat beeldvorming en hulpaanbod veelzijdiger wordt wat waardevol is.

Een greep uit het omvangrijke arsenaal van gespreksonderwerpen is de volgende:

De zorg voor ouderen ligt me na aan het hart. Al met vele mensen heb ik stilgestaan bij het verlies van vitaliteit, een partner, een dierbare, en / of een vertrouwde omgeving. Juist ouderen realiseren zich dat bepaalde levenservaringen soms niet goed zijn verwerkt, kampen met bemoeilijkte familierelaties, zorgafhankelijkheid, oorlogservaringen, vragen over een leven na de dood en daarover te kunnen praten werkt harmoniserend.

Te mogen luisteren naar soms zware worstelingen, en de vruchten van de ouderdom of een zekere berusting, na een aantal gesprekken, te mogen vaststellen, beschouw ik als iets kostbaars.